UDRŽITELNOST PROJEKTU SKONČILA KE DNI 31.12.2016. WEB BUDE V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ ZRUŠEN A NAHRAZEN.
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava
tel.: 596 200 111
web: www.zuova.cz
Ing. Lucie Hellebrandova, vedoucí oddělení ovzduší, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
tel.: 602 751 356
e-mail: lucie.hellebrandova@zuova.cz
Ing. Marcela Mostýnová, Oddělení zahraniční spolupráce a projektů, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
tel: 596 200 156
e-mail: marcela.mostynova@zuova.cz
Daniel Rojan, mediální konzultant a koordinátor komunikace s médii
tel.: 608 88 1968
e-mail: daniel@rojan.cz, info@rojan.cz