UDRŽITELNOST PROJEKTU SKONČILA KE DNI 31.12.2016. WEB BUDE V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ ZRUŠEN A NAHRAZEN.
Odhad podílů jednotlivých zdrojů znečišťování na kvalitě ovzduší v Moravskoslezském kraji během letní sezony:
http://e-expert.maps.arcgis.com/apps/ImpactSummary/index.html?appid=00187edabc0d4742a6219e8ba956eaa8
Odhad podílů jednotlivých zdrojů znečišťování na kvalitě ovzduší v Moravskoslezském kraji během zimní sezony:
http://e-expert.maps.arcgis.com/apps/ImpactSummary/index.html?appid=4c414653bbda4643b6e7e68600a9e118
Pozn.: Mapy vycházejí z emisních dat roku 2013.